Zgodnie z obowiązującym prawem na sprzęt zakupiony sklepie internetowym udzielana jest 2-letnia gwarancja sprzętowa oraz dodatkowo dożywotnia gwarancja systemowa (aplikacja mobilna, webowa)

Uwaga!
Należy przestrzegać napięcia wejściowego sterownika. Podanie wyższego napięcia niż podane w parametrach może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki nie wynikające z winy użytkownika. Nie obejmuje ona uszkodzeń mechanicznych spowodowanymi używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub wbrew zaleceniom. Gwarancja nie obejmuje zalania wodą oraz uszkodzeń spowodowanymi przepięciami w sieci energetycznej.
Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest zgłoszenie tego faktu, oraz dostarczenia urządzenia w konfiguracji w jakiej zostało sprzedane, dołączając kopię faktury VAT lub paragonu.

Wszelkie problemu z działaniem systemu należy zgłaszać przez formularz znajdujący się na tej stronie.