Żarówka nie reaguje na próbę uruchomienia z pilota lub aplikacji

  1. Sprawdź czy jest włączone zasilanie.
  2. Sprawdź czy poziom naładowania baterii jest prawidłowy lub czy aplikacja działa prawidłowo, w tym celu wyłącz ją i włącz ponownie.
  3. Sprawdź czy żarówki nie zostały przypisane do innych kanałów na pilocie lub w aplikacji.

Żarówki zmieniają swoje ustawienia samoczynnie

Prawdopodobnie żarówka jest sterowana z innego urządzenia. W celu rozwiązania tego problemu zobacz usuwanie z grupy.